สร้างสถานการณ์ใต้

“ผบ.ทบ.” ปัด ป้ายผ้าไม่ใช่สร้างสถานการณ์ใต้ ชี้ สามารถควบคุมได้

“ผบ.ทบ.” ปัด ป้ายผ้าไม่ใช่สร้างสถานการณ์ใต้ ชี้ สามารถควบคุมได้ ระบุ ทุกโครงการของรัฐที่ช่วยเหลือปชช. เดินหน้าไปด้วยดี อาจมีบางส่วนที่แสดงความไม่เห็นด้วย