สร้างสะพาน

พึ่งพาตนเอง! ชาวบ้านรวมตัวสร้างสะพานใช้เองยึดแนวทางศาสตร์พระราชา

ชาวบ้านพึ่งตนเองตามรอยพระราชา สร้างสะพานใช้เองที่ อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ เพื่อใช้งานช่วงฤดูฝน และประหยัดค่าใช้จ่ายของงบประมาณชุมชน