สร้างอาชีพ

มุกดาหาร จัดมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพเทิดพระเกียรติ

วันนี้ (7 มี.ค. 60) ที่วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร นายนพดล ไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้เป็นประธานเปิดโครงการมหกรรมสร้างงาน สร้า […]