สลดแม่ฝังลูกน้อย7เดือน

พบเด็กทารกเพศหญิง 7 เดือนถูกฝั่ง สุนัขขุดมาแทะเนื้อกิน

พบเด็กทารกเพศหญิงในครรภ์ 7 เดือนถูกฝั่งสุนัขขุดมาแทะเนื้อกิน  คาดวัยรุ่นใจแตกท้องและไม่รับผิดชอบ