สละสิทธิ์

www.เราไม่ทิ้งกัน.com 25 เมย. ปุ่ม สละสิทธิ์ สีชมพูมาแล้ว พร้อมเมนูยกเลิก

www.เราไม่ทิ้งกัน.com วันที่ 25 เมษายน ได้มีการเพิ่มปุ่ม เพิ่มปุ่ม สละสิทธิ์ มีสีชมพู มีไว้สำหรับผู้ที่ต้องการคืนเงินโดยสมัครใจ หรือ ทำอาชีพรัฐวิสาหกิจ