สลักชื่อ

ลูกนี้จองแล้ว! เกษตรกรหัวใสสลักชื่อบนเมล่อนดึงดูดลูกค้า

เกษตรกรผู้ปลูกเมล่อนชาวพิจิตร หัวใส…สลักชื่อบนผลเมล่อน สร้างแรงจูงใจลูกค้าซึ่งต้องการนำไปเป็นของฝากที่มีความเป็นเฉพาะบุคคล หาไม่ได้ตามท้องตลาด