สลัดน้ำฟักข้าว

สลัดน้ำฟักข้าว : สูตรอาหารสุขภาพ

เมนู : สลัดน้ำฟักข้าว ส่วนผสม ฟักข้ำวสุก(ลูกละ 350-400 กรัม) 1½ ลูก น้ำ ½ ถ้วย น้ำส้มสำยชูหมักจำกข้ำว 3 ช้อนโต๊ะ น้ำตาลทรายไม่ฟอก 3 ช้อนโต๊ะ เกลือสมุท […]