สลากดิจิทัล

ธนาคารออมสิน ออก สลากออมสิน ดิจิทัล 1 ปี ลุ้นรางวัล 3 ล้าน 12 ครั้ง

ธนาคารออมสิน ส่งเสริมการออมต่อเนื่อง ด้วย สลากออมสิน ดิจิทัล 1 ปี งวดที่ 3 เปิดรับฝากผ่าน Mobile Banking “MyMo” เท่านั้น อายุสลาก 1 ปี หน่วยละ 20 บาท