สวนผัก

สลัดยกพื้น ไร้สารเคมี100เปอร์เซ็นต์อาชีพใหม่สร้างรายได้สูง

สวนแม่สมร ผลักสลัด อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นอาชีพใหม่ที่สร้างรายได้สูง และ เป็นสลัดยกพื้น ไร้สารเคมี 100 เปอร์เซ็นต์