สวนพฤกษศาสตร์

ทช. ประชุมเตรียมพร้อมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จวางศิลาฤกษ์

สวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9 แห่งแรกของโลก กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง(ทช.) ร่วมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ สมเด็จพระ […]