สวนสัตวง์เชียงใหม่

สวนสัตว์เชียงใหม่ย้ายฝูง “นกแก้วมาคอร์-ฮิปโปแคระ” ต้อนรับเด็ก ๆ ช่วงปิดเทอม

สวนสัตว์เชียงใหม่ย้ายฝูงนกแก้วมาคอร์และฮิปโปโปเตมัสแคระ ออกมาอยู่ในส่วนจัดแสดงทางเข้าสวนสัตว์และโซนแอฟริกาที่อยู่ด้านหน้า เพื่อต้อนรับเด็ก ๆ ช่วงปิดเทอม