สวมใส่ผ้าถิ่นไทย

ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น.จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินโครงการประกวดผ้า “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” โดยมีวัตถุประสงค์

พช. รวมพลัง กปภ. สวมใส่ผ้าถิ่นไทย เสริมเศรษฐกิจไทยให้มั่นคง

กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ และการประปาส่วนภูมิภาค ประกาศเจตจำนงร่วมกันรณรงค์ให้พี่น้องคนไทย สวมใส่ผ้าไทยทุกวัน สร้างเอกลักษณ์ไทย