สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ

แค่ข่าวลือ! กรมบัญชีกลาง ยืนยัน สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ ยังเหมือนเดิม

กรมบัญชีกลาง ยืนยัน การเบิก สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ ยังไม่เปลี่ยนแปลง โปรดอย่าหลงเชื่อข่าวลือที่มีข้อมูลบิดเบือน