สวัสดีปีใหม่ 2563

สวัสดีปีใหม่ 2563 ปีติยิ่ง “ในหลวง” พระราชทานพรปีใหม่ พ.ศ.2563 แก่ปวงชนชาวไทย

สวัสดีปีใหม่ 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพรปีใหม่ และบัตรพระราชทานพรปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ แก่ปวงชนชาวไทย วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เ […]

สวัสดีปีใหม่ 2563 ชวน หลีกภัย ส่ง ส.ค.ส. พร้อมภาพวาด สวัสดีปีใหม่คนไทย

สวัสดีปีใหม่ 2563 วันที่ 31 ธันวาคม 2562 นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ส่ง ส.ค.ส.อวยพร คนไทย เนื่องโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 พร้อมภาพวาด