สสจ. ประจวบฯยัน ชาย 61 ปี เสียชีวิตเชื้อพิษสุนัขบ้า