สหภาพการบินไทย

สหภาพ การบินไทย นัดแต่งดำประท้วงเลื่อนขั้น ตำแหน่งภรรยาบอร์ดการบินไทยขึ้นระดับ10

จากกรณีที่นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร กรรมการและรักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามในคำสั่ง

เพจสหภาพ การบินไทย โบ้ย การบินไทยส่อล้มละลาย เหตุเพราะ ทักษิณ

9 พค. 63 เพจสหภาพ การบินไทย TG UNION ได้โพสต์ข้อความหัวข้อว่า ปูมการบินไทย การบินไทย มรดกบาปจากใคร พร้อมเนื้อหาระบุว่า ปัญหาหลัก