สอบพระ

สำนักพุทธฯ สอบพระ 12 รูป ไม่พบความผิดปกติ

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สอบพระ 12 รูป ปักหลักหลังวัดพระธรรมกาย ไม่พบความผิดปกติ