สอบเข้า ป.1

จิตแพทย์หนุนกฎหมาย ห้ามสอบเข้า ป.1

จิตแพทย์หนุนกฏหมาย ห้ามสอบเข้า ป.1 เผยเด็กปฐมวัยไม่ใช่วัยที่จะต้องแข่งขัน เพราะจะสร้างความเครียด ควรเน้นทักษะชีวิต และการช่วยเหลือตัวเอง ตามที่คณะรัฐม […]