สอบแพทย์ทหาร

ครอบครัวน้องเมยร้องแพทยสภาสอบแพทย์ทหาร

ครอบครัวนักเรียนเตรียมทหารภคพงศ์ ตัญกาญจน์ หรือเมย ร้องเรียนสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของแพทย์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรณีชันสู […]

“ครอบครัวน้องเมย” ร้องแพทยสภา สอบแพทย์ทหาร

ครอบครัวของนักเรียนเตรียมทหารภคพงศ์ ตัญกาญจน์ หรือเมย นักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ 1 ที่เสียชีวิตขณะศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหาร ร้องขอความเป็นธรรมต่อสำนั […]