สอบ GAT/PAT

แจ้ง 4 ข้อหาหนัก 24 ผู้ต้องหาวัยรุ่น บุกโรงเรียนทำร้ายครูอาจารย์ ลวนลามเด็ก นร.หญิงระหว่างสอบ

แจ้ง 4 ข้อหาหนัก 24 ผู้ต้องหาวัยรุ่น บุกโรงเรียนทำร้ายครูอาจารย์ ลวนลามเด็ก นร.หญิงระหว่างสอบ ศธ.ลั่น วงการศึกษาความเสียหายหนัก