สะกดผิด

เงิบทั้งประเทศ!! ราชบัณฑิตฯ ระบุคำว่า “แซว” ไม่มีไม้ไต่คู้ อ้างพจนานุกรมปี54 พิมพ์ผิด

วันที่ 19 มีนาคม 2561 สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ออกหนังสือข่าวประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจ สำหรับการใช้คำว่า แซว, คะ, ค่ะ และ นะคะ ที่ถูกต้อง โดยสิ่งที่สังคม […]