สะดือ

“สะดือเหม็น” จุดเล็กๆบนร่างกาย ที่หลายคนมองข้าม หากปล่อยไว้นาน อาจรุนแรงกว่าที่คุณคิด!

“สะดือเหม็น” จุดเล็กๆบนร่างกาย ที่หลายคนมองข้าม ภายในอาจจมีสิ่งสกปก หรือเหลวสีขาว เหลือง น้ำตาล หากปล่อยไว้นาน อาจรุนแรงกว่าที่คุณคิด!