สะพานทาชมภู

นักท่องเที่ยวยืนขวางถ่ายรูปกลางรางรถไฟ (มีคลิป)

นักท่องเที่ยวไทยอยากถ่ายรูปกลางรางรถไฟ โชคดี คนขับรถไฟเห็น เบรครถทัน จึงไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตเกิดขึ้น