สะพานมิตรภาพ

ชายแดนไทย-เมียนมาคึกคัก เตรียมรับแรงงานเมียนมากลับบ้านฉลองสงกรานต์

ชายแดนไทย-เมียนมาคึกคัก จ.เชียงราย สั่งเพิ่มกำลัง อำนวยความสะดวก เตรียมรับนักท่องเที่ยว และแรงงานชาวเมียนมาที่กลับไปฉลองสงกรานต์ในบ้านเกิด