สะพานยักษ์ผิงถัง

อลังการ! สะพานยักษ์ผิงถัง คอนกรีตสูงที่สุดในโลก เทียบเท่าตึก 110 ชั้น

สะพานยักษ์ผิงถัง ในมณฑลกุ้ยโจวทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน มีหอคอยสะพานสร้างจากคอนกรีตสูงที่สุดในโลก โดยมีความสูง 332 เมตร