สะพานไทยเบลเยี่ยม

ใช้สะพานไทยเบลเยี่ยมวันแรก จราจรลื่น!

เปิดใช้สะพานไทยเบลเยี่ยมอย่างเป็นทางการ สภาพการจราจรคล่องตัว – เร่งประสานผู้ปกครอง โรงเรียน หาแนวทางรับมือเปิดเทอม