สะพานไม้ข้ามเล่นน้ำโขง

ชาวบ้าน จ.หนองคาย ร่วมใจสร้างสะพานไม้ไว้เดินข้ามเล่นน้ำโขง

ชาวบ้านสีกายใต้ จ.หนองคาย ลงเงินลงแรงช่วยสร้างสะพานไม้เดินข้ามจากบริเวณสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำโขงไปยังหาดทราย หวังเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่รับหน้าร้อน