สะเทือน

เผยสถิติแผ่นดินไหวเหนือ 1 เดือน 114 ครั้ง

สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว เผยตลอดเดือน ม.ค.เหนือพบแผ่นดินไหวถึง 114 ครั้ง แต่ไม่รุนแรง