สักชื่อแฟน

ชีช้ำ! หนุ่มสักชื่อแฟน บนแขนซ้าย สุดท้ายโดนผู้หญิงเท “สีไม่ทันแห้ง”

หนุ่มสักชื่อแฟน บนแขนซ้ายสุดชีช้ำ โดนฝ่ายหญิงบอกเลิก ทั้งที่ไปสักมา รอยสักยังไม่ตกสะเก็ดเลย วันที่ 22 พ.ย. 63