สักพระราชดำรัส

สุดปิติ! หนุ่มใจกล้า สักพระราชดำรัส ในหลวง “กล้ามาก เก่งมาก ขอบใจ”

ฐิติวัฒน์ หนุ่มใจกล้า ที่เคยยืนชูพระบรมฉายาลักษณ์ ท่ามกลางผู้ชุมนุม สักพระราชดำรัส ในหลวง “กล้ามาก เก่งมาก ขอบใจ”