สังคมสูงวัย

กระทรวงแรงงาน เตรียมพร้อมแรงงานนอกระบบรับสังคมสูงวัย

พลโท นันทเดช เมฆสวัสดิ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวในโอกาสเป็นประธานเปิดการอบรมการส่งเสริมให้ความรู้แก่แรงงานนอกระบบ