สังคมสูงอายุระดับสุดยอด

เตรียมพร้อม! ไทยก้าวเข้าสู่ สังคมผู้สูงอายุ โดยสมบูรณ์ ปี 63 – พุ่งระดับสูงสุดปี 74

เตรียมพร้อมสังคมไทยสู่ สังคมสูงอายุ อย่างสมบูรณ์ในปีหน้า รัฐบาลปรับแผนรับมือ มุ่งเน้นการออม จ้างงาน และปรับโรงเรียนเด็กเล็กเป็นศูนย์ผู้สูงวัย