สังคมเท่าเทียม

จ.ยะลา จัดวันคนพิการสากล แจกรับรถเข็น-ข้าวสารอาหารแห้ง สร้างสังคมเท่าเทียม

นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการ จ.ยะลา เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นางสุดา สุหลง พัฒนาการและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ยะลา (พม.ยะลา) และประชาชนและผู้พิการกว […]