สังฆกรรมงบ 63

สภาวุ่น! ฝ่ายค้าน ไม่ร่วมสังฆกรรมงบ63 พากันเดินออกจากที่ประชุม

ประธานสภาฯ ย้ำเป็นเรื่องของสมาชิกฯ ขอให้ศาลวินิจฉัย ไม่ได้เป็นการก้าวก่ายฝ่ายนิติบัญญัติ ชี้ ‘การเคารพกฎหมายบ้านเมืองเป็นการกระทำที่มีเกียรติอยู่แล้ว’