สัญจรทางเรือ

ประมงสกลนคร เตือนการสัญจรในหนองหารระมัดระวังป้องกันอุบัติเหตุ

ประมงจังหวัดสกลนคร เตือนการสัญจรในหนองหารระมัดระวังป้องกันอุบัติเหตุหลังเกิดเหตุแพบวงสรวงพญานาคล่ม ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ