สัญญา แสงพุ่มพงษ์

กรมชลประทาน เข้าร่วมการประชุม ประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำ ให้ความช่วยเหลือประชาชน

วันนี้ (15 ม.ค. 63) นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านบำรุงรักษา) กรมชลประทาน เข้าร่วมการประชุมแนวทางการปฏิบัติงาน

กรมชลประทาน แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคระดับชุมชนและภูมิภาค

นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านบำรุงรักษา) กรมชลประทาน เป็นผู้แทนกรมชลประทานเข้าร่วมประชุมคณะทำงานการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ