สัญลักษณ์ของพรรค

เพื่อไทย เตรียมเปลี่ยนโลโก้พรรคใหม่ ต้อนรับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่

นายชูศักดิ์ ศิรินิล รักษาการแทนหัวหน้าพรรค เผยก่อนการประชุมรักษาการคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย เพื่อเตรียมการประชุมใหญ่วิสามัญพรรค