สัตว์ปีก

จ.พิจิตร พบสัตว์ปีกป่วยตาย จนท.ตรวจสอบไม่พบไข้หวัดนก

นายปิยะ วงษ์ลือชา รองผู้ว่าราชการ จ.พิจิตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ สาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าตรวจสอบพื้นที่ ม.9 ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ […]