สัตว์ป่าห้วยแข้ง

กรมอุทยานเปิดภาพ สัตว์ป่าหายาก ในเขตฯ ห้วยขาแข้ง

วันที่ 4 พฤศจิกายน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้เผยภาพ สัตว์ป่าหายาก ในเขตเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า..