สัตว์ล้มป่วย

สวนสัตว์เชียงใหม่พ่นละอองน้ำให้สัตว์คลายร้อน หวั่นสัตว์ล้มป่วย

เจ้าหน้าที่สวนสัตว์เชียงใหม่ฉีดพ่นละอองน้ำให้สัตว์คลายความร้อนในช่วงนี้ เพื่อป้องกันความเครียดและสัตว์ล้มป่วย