สัตว์เร่ร่อน

ชาวบ้านสงสาร “เจ้าอู๊ด” หมูจรจัดหิวอาหารกลางเมืองอยุธยา

“เจ้าอู๊ด” หมูจรจัดที่มีคนนำไปปล่อยไว้ที่วัดใหญ่ชัยมงคลเมืองกรุงเก่า ออกเดินเร่ร่อนหาอาหารนานกกว่า 5 ปีแล้วจนเดินไม่ไหว ชาวบ้านสงสารมันหิวอาหารคลายร้อนให้ด้วยการฉีดน้ำ