สันติ

กรณี กรมบัญชีกลาง เงินไม่พอ จ่ายเลท สันติ ยันงบประมาณปี 64 ล่าช้าเล็กน้อย

กรณี กรมบัญชีกลาง ไม่สามารถจ่ายเงินบางส่วนได้ตามกำหนด นาย สันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่