สัปดาห์พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

11 ริ้วขบวนตระการตา”พระบรมธาตุ พุทธศิลป์ แผ่นดินพระทรงธรรม”

เป็นที่ทราบกันดีว่ารัฐบาลได้กำหนดจัดงาน “สัปดาห์พระพุทธศาสนาแห่งชาติ” เนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  2 […]