สัมภาษณ์งาน

เตรียมสิ่งของเหล่านี้ให้พร้อม ก่อนออกไปสัมภาษณ์งาน

การไป สัมภาษณ์งาน ทุกครั้ง นอกจากต้องเตรียมตัวในเรื่องบุคลิกภาพ และการแต่งกายแล้ว เรายังต้องเตรียมสิ่งของบางอย่างไปอีกด้วย ก็แหม!… ให้เดินเข้าไป […]