สัมมนา

ครม.สั่งราชการใช้งบสัมมนา 3 เดือน กระตุ้นท่องเที่ยว หลัง โควิด19 กระทบ

โควิด19 รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อวันที่ 10 มีค. 63 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ มาตรการเร่งรัดให้ทุกส่วนราชการ

ขอเชิญรับฟังสัมมนา “ปฏิรูปสื่อ ใครได้ประโยชน์” สังคมไทยจะได้อะไรจาก พ.ร.บ.ควบคุมสื่อ

สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับเครือข่ายบรรณาธิการ นสพ.ภาคอีสาน กำหนดจัดสัมมนา เรื่อง “ปฏิรูปสื่อ ใครได้ประโยชน์” ขึ้น ที่ ห้องมงกุฏเ […]