สั่งปิดร้านอาหาร

กทม. สั่งปิดร้านอาหาร 2 แห่ง ฝ่าฝืนกฎหมายให้ลูกค้าดื่มสุราในร้าน

กทม. สั่งปิดร้านอาหาร 2 แห่ง เขตคลองเตยและในศูนย์การค้าย่านพระราม 1 หลังฝ่าฝืนกฎหมายให้ลูกค้าดื่มสุราในร้าน