สาขาน้ำโสม

พนักงาน แบงค์เดือด! ดุลูกค้า เงียบ-ฟัง-อย่าเถียง ไม่งั้นไล่ออกธนาคารทุกคน

เหตุการณ์ พนักงานธนาคาร ธ.ก.ส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาน้ำโสม จ.อุดรธานี โวย ตะคอกใส่ลูกค้าที่มาใช้บริการอย่างไม่เหมาะสม