สาขาบริหารการศึกษามหาบัณฑิต

ขอสภาทนายความช่วยเดือดร้อนเพราะเรียนที่ม.กรุงเทพธนบุรี

นักศึกษาปริญญาโท 2,500 คน  ที่เรียนสาขาบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  แต่ว่าไปสมัครสอบเพื่อเป็นผู้บริหารสถานศึกษาที่ไหนไม่ได้ เพราะจะไม่ไ […]