สาธารณรัฐจีน

หยุดดราม่า! พาสปอร์ตใหม่ ของ ไต้หวัน ลดขนาดคำว่า ‘สาธารณรัฐจีน’

ไต้หวัน ประกาศ เปลี่ยนแปลง พาสปอร์ตใหม่ หรือ รูปแบบหนังสือเดินทาง โดยทำให้คำว่า “ไต้หวัน” มีขนาดใหญ่ขึ้นและย่อคำว่า “สาธารณรัฐจีน” เล็กลง