สาธารณรัฐประชาชนจีน

สถานทูตปักกิ่งเตือนคนไทยใน“อู่ฮั่น” ระวัง! ไวรัสโคโรนา แจ้งชื่อที่อยู่-ข้อมูลติดต่อโดยด่วน!

วันที่ 24 มกราคม 2563 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ได้ออกประกาศเรื่อง การแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อ ไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019

7ทศวรรษแห่งความรุ่งเรืองของ “จีน” เพราะฝีมือหรือโชคชะตา

จีน ได้พิสูจน์จนเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าช่วงตลอดระยะเวลากว่า70ปีที่ผ่านมา จีนไม่เคยหยุดนิ่ง ไม่เคยอยู่กับที่ และจะไม่มีวันถอยหลังอีกต่อไป